Kansainvälisesti

PEFC on kansainvälistä yhteistyötä

PEFC on maailman suurin metsäsertifiointijärjestelmä, johon kuuluu jäsenorganisaatiota lähes 50 maasta ympäri maailman. Suomen PEFC-organisaatio toimii yhteistyössä muiden kansallisten organisaatioiden ja kansainvälisen PEFC:n kanssa.

Suomen PEFC-järjestelmällä on kansainvälisen PEFC:n hyväksyntä. Mukaan hyväksytään vain sellaiset metsäsertifiointijärjestelmät, jotka ovat läpäisseet PEFC:n arviointi- ja hyväksymisprosessin. Hyväksyminen edellyttää, että kansallinen järjestelmä täyttää sekä PEFC:n kansainväliset vaatimukset metsänhoidolle että kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISO:n yleiset vaatimukset sertifioinnille. PEFC:n vaatimukset kestävälle metsänhoidolle perustuvat kansainvälisiin, useiden valtioiden yhdessä hyväksymiin kestävän metsätalouden periaatteisiin ja tavoitteisiin.

PEFC-metsäsertifiointijärjestelmään osallistuu satojatuhansia metsänomistajia ja tuhansia puuta käyttäviä yrityksiä eri puolilla maailmaa. Yhdessä PEFC-merkittyjä tuotteita ostavien ihmisten kanssa metsänomistajat ja yritykset muodostavat maailman suurimman ympäristöliikkeen.

PEFC International

ICC Building C
Route de Pré-Bois 20
Case Postale 1862
1215 Geneva 15
Switzerland

Puh. +41 (22) 799 4540
Fax +41 (22) 799 4550
E-mail info@pefc.org
www.pefc.org

Group 12 Created with Sketch.