PEFC Suomen strategia on päivittynyt

29.6.2023

PEFC Suomi on päivittänyt strategiansa vuosille 2023-2026. Päivitys tapahtuu aikana, jolloin kestävyyden eri ulottuvuudet ovat nousseet toiminnan keskiöön ennennäkemättömällä tavalla. Yhteiskunnalliset toimijat, kuten kuluttajat, yritykset ja päättäjät, ovat entistä tietoisempia kestävyyshaasteista, ja painottavat kestäviä ratkaisuja omassa toiminnassaan enemmän kuin koskaan. Samalla suomalaiseen metsien käyttöön vaikuttavat myös lisääntynyt sääntely sekä puumarkkinoilla tapahtuneet muutokset.

Kaikki tämä vaikuttaa myös PEFC:n toimintaan sertifiointijärjestelmänä. Päivitetty strategia tuo PEFC:n toiminnan keskiöön järjestelmän uskottavuuden ja markkina-aseman. Tätä tukevat valitut viisi strategista painopistealuetta. Esimerkiksi lisääntyneet kestävyyden vaatimukset tuovat mahdollisuuksia samalla, kun ne vaativat PEFC:ltä onnistunutta sertifiointityötä ja viestintää yhdistyksen omasta toiminnasta. Samoin sääntelyn lisääntyminen voi avata PEFC:lle uusia käyttömahdollisuuksia ja näitä mahdollisuuksia tuleekin tarkastella käytössä olevien resurssien puitteissa. Metsätalouden ja arvoketjujen kestävyyden edistäjänä PEFC tulee jatkamaan rakentavaa yhteistyötä laajasti eri sidosryhmien kanssa.

PEFC Suomi tulee jalkauttamaan strategiansa käytäntöön vuosittaisten toimintasuunnitelmiensa avulla.

Group 12 Created with Sketch.