PEFC-standardiin merkittäviä muutoksia

28.4.2021

Tiedote 28.4.2021

Uusi metsänhoidon PEFC-standardi vastaa ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden haasteisiin. Varsinkin ympäristövaatimuksiin ja vesiensuojeluun on tulossa merkittäviä muutoksia. Standardi julkaistaan tulevana kesänä ja otetaan käyttöön vuosien 2022-2023 aikana.

”Päivitetyt PEFC-vaatimukset tarkoittavat merkittävää lisäinvestointia arvokkaiden elinympäristöjen, metsistä riippuvaisten eliölajien ja riistan sekä vesiensuojelun hyväksi. Muuttuneet vaatimukset, joissa kestävyyden eri näkökulmat on sovitettu yhteen, aiheuttavat kustannuksia metsänomistajille, mutta vastaavat luonnon monimuotoisuuden ylläpidon haasteisiin. Uudet harmaata taloutta torjuvat toimenpiteet tukevat reilun yrittämisen mahdollisuuksia metsäalalla. Standardi laajenee luonnontuotteisiin sekä joulupuihin ja leikkohavujen viljelyyn, mikä kertoo metsien monipuolisista mahdollisuuksista”, listaa PEFC Suomen toiminnanjohtaja Auvo Kaivola standardiin tulevia muutoksia.

Lainsäädännön noudattaminen muodostaa PEFC-vaatimuksissa pohjan, jolle ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä koskevat vaatimukset on rakennettu. PEFC:llä on siten olennainen rooli lakisääteisten vaatimusten sisällön tuntemisen ja noudattamisen edistäjänä.

”Käytettävissä on kooste standardiin esitetyistä keskeisistä muutoksista. Arvioimme, että tarkistettu standardi julkaistaan kesän alussa. Ulkopuolisen selvityksen standardiin tehtyjen muutosten vaikutuksista saamme käyttöön kesän lopulla. Uudet vaatimukset voidaan ottaa käyttöön PEFC:n kansainvälisen arviointi- ja hyväksymisprosessin jälkeen. Metsätaloudessa uusiin vaatimuksiin siirrytään vuoden 2022 aikana ja ulkoisissa arvioinneissa sitä seuraavana vuonna”, kertoo Kaivola PEFC-standardin tulevista vaiheista.

Lisätietoja:

PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry
Auvo Kaivola, pääsihteeri
sähköposti: auvo.kaivola@pefc.fi,
puhelin: 040 076 5437

Lue lisää: PEFC-standardin keskeiset muutokset

Group 12 Created with Sketch.