PEFC-metsävaatimusten sisällöstä vilkas keskustelu

15.10.2020

PEFC-kriteeristön toinen luonnosversio esiteltiin lokakuun alussa kaikille avoimessa webinar-tilaisuudessa. Käynnissä olevan kuulemisjakson aikana kenellä tahansa on mahdollisuus toimittaa kommentteja kriteeristöluonnokseen. PEFC Suomen organisoimassa verkkotilaisuudessa oli 120 osallistujaa.

Standardityöryhmän sihteeri Hannes Pasanen taustoitti kriteereiden tavoitteita ja esitteli kriteeristön keskeiset sisältömuutokset. Esittelyä täydentäneessä alustuksessa Lauri Saaristo kertoi Tapio Oy:n toteuttamasta vaikutusarviosta koskien esityksiä vesistöjen ja soiden suojakaistojen laajentamisesta ja niillä tehtävien toimenpiteiden rajoittamista sekä säästöpuiden määrän lisäämistä. Esitettyjen muutosten Saaristo kiteytti edistävän merkittävästi monimuotoisuutta PEFC-metsissä.

Evästyksenä kriteeristöä valmistelevalle standardityöryhmälle esitettiin muun muassa vesistöjen määritelmien täsmentämistä, pienvesien laajempaa käsittelyä ja tekopökkelöiden tekemistä koskevan ohjeistuksen täsmentämistä.

Keskustelua käytiin hakkumääristä luonnontuhojen mahdolliseen uhkaan varautumisessa, ilmastomuutokseen sopeutumisesta kasvatettavien puulajien kirjoa laajentamalla, vesistöjen suojakaistoista, säästöpuiden ja hakkuissa jätettävän kuolleen puun järeydestä sekä kriteeristön ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten ulottuvuuksien muodostamasta kokonaisuudesta.

Vaikuta nyt – toimita kommenttisi viimeistään 22.10.2020!

Luonnosversioiden julkisella kuulemisella on tärkeä osa avoimessa ja laajassa yhteistyössä valmisteltavaa PEFC-kriteeristöä. PEFC-standardityöryhmä käsittelee kommentit valmistellessaan kriteeristön lopullista versiota. Ensimmäinen kommentointijakso keväällä 2020 tuotti standardityöryhmälle yli 460 kommenttia.

Tutustu tilaisuuden materiaaleihin:

Hannes Pasanen, PEFC-standardityöryhmän sihteeri, Tapio Oy: PEFC FI – Kriteeristön 2. luonnosversio – sisällön esittely

Lauri Saaristo, johtava asiantuntija, Tapio Oy: PEFC-metsäsertifioinnin vaikutusten arviointi kriteeristöluonnoksen kriteereistä 11, 14 ja 17

Auvo Kaivola, pääsihteeri, PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry: PEFC-kriteeristön tarkistustyö – Mitä tarkistustyön jälkeen?

Group 12 Created with Sketch.