PEFC-merkki

Meistä jokainen voi vaikuttaa metsien tulevaisuuteen omilla päätöksillään

Jokainen kuluttaja voi tehdä vastuullisia ja ympäristön kannalta hyviä ostopäätöksiä. Uusiutuvasta puuraaka-aineesta ja kierrätettävästä puumateriaalista valmistetut tuotteet tarjoavat usein muita materiaaleja ekologisemman vaihtoehdon. Kestävästi hoidettujen metsien puusta valmistetun tuotteen tunnistat PEFC-merkistä. Merkki osoittaa, että jokaisella yrityksellä, joka on puuta tai siitä valmistettua tuotetta matkan varrella jalostanut, on PEFC-järjestelmän mukainen sertifioitu puun alkuperän seurantajärjestelmä. PEFC-merkittyinä on tarjolla mm. rakennus- ja sisustusmateriaaleja, kalusteita ja paperi- sekä pakkausmateriaaleja.

Katso esite.

Metsien merkitys nyt ja tulevaisuudessa

Metsät ovat tärkeä uusiutuva luonnonvara, ja samalla ne muodostavat elinympäristöjä tuhansille eläin- ja kasvilajeille. Metsillä on keskeinen tehtävä ilmastomme säätelyssä, ja lisäksi ne tietenkin tuottavat meidän tarvitsemamme puutavaran ja paperin. Maailmassa yli puolentoista miljardin ihmisen toimeentulo riippuu metsästä. Siksi laittomien hakkuiden estäminen ja maailman metsien kestävä hoitaminen on tärkeää.

PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle lukuisia vaatimuksia, jotka kohdistuvat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Riippumattomat tarkastajat valvovat säännöllisesti, että metsiä hoidetaan näiden vaatimusten mukaisesti.

PEFC:n kansainvälisissä standardeissa asetetut vaatimukset sisältävät:

  • ekologisesti tärkeiden metsäalueiden suojelun
  • luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen
  • kiellon luonnonmetsien muuttamisesta plantaaseiksi
  • vaarallisten kemikaalien käytön kieltämisen
  • geenimuuntelun kieltämisen metsänhoidossa
  • työntekijöiden ja alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamisen
  • paikallisen työvoiman huomioon ottamisen
  • ILO:n (Kansainvälinen työjärjestö) keskeisten yleissopimusten noudattamisen
  • vuorovaikutuksen paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien kanssa
  • perinteisten maankäyttöoikeuksien ja paikallisten tapojen kunnioittamisen

Katso esite.

Group 12 Created with Sketch.