PEFC-hehtaarit kasvoivat jälleen

28.2.2018

Kahden vuoden PEFC-pinta-alan pienentymisen jälkeen määrä kääntyi jälleen kasvuun ja ylittää vuoden 2015 lopun PEFC-hehtaarimäärän. Vuoden 2017 lopussa PEFC-sertifioitujen metsien pinta-ala oli 17,78 milj. ha, joka on noin 1,1 miljoonaa hehtaaria enemmän kuin edellisvuonna. Pinta-alakehityksessä heijastui metsänhoito­yhdistysten jäseninä olevien metsänomistajien määrän vakiintuminen uuden metsänhoitoyhdistyslain voimaan tulon jälkeen ja määrän kääntyminen kasvuun sekä muiden PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistumisen mahdollisuuksien markkinointi metsänomistajille.

PEFC-sertifioitu pinta-ala vastaa noin 78 % metsä- ja kitumaan kokonaispinta-alasta Suomessa. Metsätalous­käytön piirissä (s.o. tiukasti suojellut metsät pois lukien) olevasta metsä- ja kitumaan pinta-alasta PEFC-sertifioitujen metsien osuus on noin 91 %. Voimassa oli viisi alueellista ryhmäsertifi­kaattia ja kolme yrityskohtaista sertifikaattia, joista yksi on ryhmäsertifikaatti ja kaksi kattaa sertifikaattien haltijoiden omia metsiä.

Lisätietoja alueellisten ryhmäsertifikaattien kattavuudesta

Group 12 Created with Sketch.