PEFC:n hehtaarimäärä kasvaa Suomessa

27.2.2019

PEFC-pinta-ala on Suomessa kasvanut vuoden takaisesta noin 330 000 hehtaarilla. Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen (KMY) hallinnoima pinta-ala on noussut 885 000 hehtaarilla. Syynä tähän on UPM:n ryhmäsertifioinnin piirissä olleiden metsänomistajien siirtäminen KMY:n hallinnoimien sertifikaattien piiriin ja muu PEFC-sertifioinnin laajentuminen yksityismetsissä.

UPM:n metsissä PEFC-pinta-ala on vähentynyt 40 000 hehtaarin metsämaiden myynnin takia. Metsähallituksen PEFC-sertifioitu ala on noussut hieman opetusmetsistä johtuen.

Lisätietoja Suomessa myönnetyistä PEFC-metsäsertifikaattien kattavuudesta

Group 12 Created with Sketch.