PEFC-hehtaarien määrä kasvussa Suomessa

9.8.2018

PEFC-sertifioituja metsiä on Suomessa nyt 18,1 miljoonaa hehtaaria. Kasvua vuoden alusta lukien on ollut 350 000 hehtaaria. PEFC-metsiä on 80 % metsä- ja kitumaan kokonaispinta-alasta. Metsätalouskäytössä (s.o. tiukasti suojellut metsät pois lukien) olevasta metsä- ja kitumaan alasta PEFC-sertifioitujen metsien osuus on 92,6 %. PEFC-metsistä valtaosa (73 %) on Kestävän Metsätalouden yhdistyksen hallinnoiman viiden alueellisen ryhmäsertifikaatin piirissä. Metsähallitus Metsätalous Oy:n sertifikaatin piirissä PEFC-metsiä on 4,3 miljoonaa hehtaaria ja UPM-Kymmene Oyj:llä 0,6 miljoonaa hehtaaria.

Lisätietoja PEFC-metsäsertifikaattien kattavuudesta Suomessa

Group 12 Created with Sketch.