Nuorissa on metsäalan tulevaisuus

28.9.2017

Metsä- ja nuorisoalan osaajat kerääntyivät syyskuussa Hämeenlinnaan pohtimaan metsäalan yhteistä viestiä nuorille. PEFC Suomen ja Suomen 4H-liiton järjestämän tapahtuman osallistujat vaihtoivat kokemuksia nuorisoyhteistyöstä ja pohtivat askelmerkkejä tulevaan.

Päivän aluksi tarjoiltiin konkreettinen esimerkki nuorten tavoittamisesta – osallistujat kiersivät Ahveniston maastossa rasteja paikallisten 8-luokkalaisten kanssa. 4H-metsätiimin rastit sisälsivät tietoa muun muassa metsänhoidosta, metsäluonnosta sekä alan koulutuksesta ja yrittäjyydestä. Metsä- ja luontoalan ammattilaisten, harrastajien ja opettajien muodostamat 4H-metsätiimit edistävät lasten ja nuorten metsätietämystä ja luovat metsäelämyksiä. Metsäsuhde ja käsitykset metsien käytöstä muovautuvat jo nuorena – siksi metsätietouden edistäminen kouluiässä on tärkeää. 

Metsäala tarvitsee osaajia biologeista diginatiiveihin

Iltapäivän keskustelussa ääneen pääsivät alan eri toimijat. Suomen 4H-liiton kehityspäällikkö Juha Ruuska kertoi, miten metsätiimit toteuttavat PEFC-metsäsertifioinnin kriteeriä: ”Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä edistetään.” Lapsille ja nuorille suunnattujen toimenpideohjelmien laatimisesta vastaa alueellisten ryhmäsertifikaattien ylläpitäjä Kestävän metsätalouden yhdistys. Yhdistyksen edustaja Aija Tapio kertoi ohjelmien sisältävän muun muassa lasten ja nuorten metsätietämystä edistäviä tapahtumia, oppimispäiviä ja tehdasvierailuja. Yhteisen fooruminen oppilaitoksille, opiskelijoille ja työelämän toimijoille tarjoaa metsäalan koulutuskentän uusin toimija – Metsäkoulutus ry. Monikanavaisen yhteistyön tarkoituksena on kehittää koulutusta osaamistarpeita vastaavaksi ja lisätä metsäkoulutuksen vetovoimaa kertoi yhdistyksen toiminnanjohtaja Ville Manner.

Keskustelussa korostuivat metsän tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet nuorille eri aloilta ja koulutusasteilta. Perinteisten metsäalan ammattien rinnalla on laajaa kysyntää teknologiaosaajille. Haasteena on kuitenkin mahdollisuuksista viestiminen nuorten suuntaan. Yksimielisiä keskustelijat olivat siitä, että yhteistyötä ja tiedonkulkua nuorisoviestintään liittyvistä hankkeista on edelleen lisättävä resurssien käytön tehostamiseksi.

Monikäyttö esillä kansainvälisellä PEFC-viikolla marraskuussa

Nuorisotyö on tärkeässä roolissa PEFC-yhdistyksen metsien monikäyttöön liittyvässä sidosryhmäyhteistyössä. Ainutlaatuinen nuorisokriteeri on esillä myös kansainvälisellä PEFC-viikolla marraskuussa – ainoastaan Suomessa lasten ja nuorten merkitys on esillä kestävän metsänhoidon vaatimuksissa yhtä konkreettisesti. Tapahtumaviikon osallistujat voivat tutustua metsien moniin käyttötarkoituksiin, kuten luonnontuotteisiin ja metsien virkistyskäyttöön. PEFC-viikon sidosryhmätilaisuuteen (16.-17.11.) voi ilmoittautua 31.10. saakka.

 

Group 12 Created with Sketch.