Muutoksia alueellisessa ryhmäsertifioinnissa

13.6.2018

Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen hallinnoimien alueellisten ryhmäsertifikaattien kattavuus laajentui. UPM luopui yksityismetsiä sisältävän PEFC-sertifiointiryhmänsä toiminnasta ja siirsi sen KMY:n hallintaan. Muutos ei aiheuta toimenpiteitä ryhmään kuuluville metsänomistajille.

Valtaosa Suomen PEFC-metsäsertifioinnista on hoidettu KMY:n hallinnoimana alueellisena ryhmäsertifiointina.

Lisätietoa alueellisesta PEFC-ryhmäsertifioinnista

Group 12 Created with Sketch.