Mistä Suomen joulukuuset ovat peräisin?

8.12.2020

1,4 miljoonaa joulukuusta koristellaan suomalaisissa kodeissa ja julkisissa tiloissa joka vuosi ennen joulua. Mistä ne löytävät tiensä koteihin? Joulupuuseura ry:n puheenjohtaja Juha Ruuska kertoo suomalaisten joulukuusien alkuperästä sekä kasvatuksesta.

Joka joulu Suomessa nostetaan pystyyn noin 1,4 miljoonaa joulukuusta. Näistä noin neljännes haetaan omasta tai suvun metsästä, vajaa miljoona kotimaisilta viljelmiltä. Tanskasta ja Virosta tuodaan vuosittain noin 150 000 joulukuusta täydentämään kotimaista tarjontaa. Sesonkiluontoisen joulupuumyynnin bruttoarvoksi arvioidaan 32 miljoonaa euroa.

Kotimaisella metsäkuusella on perinteisesti ollut valta-asema suomalaisessa joulussa. Myös allergikoille soveltuvaa mustakuusta, omorikakuusta sekä jonkin verran eri pihtalajeja kasvatetaan joulupuiksi. Kuluttajille on tärkeää, että joulukuusimarkkinoilla on tarjoilla erilaisia ja erikokoisia kuusia. Yhä suositummaksi ovat tulleet myös markkinoilla melko uudet ruukkukuuset. Kuluttajat ja vähittäiskauppiaat ovat yhä enemmissä määrin kiinnostuneita joulupuiden alkuperästä ja miten puut on kasvatettu. ”Pelkkä kotimaisuus ei yksinään riitä – myös tieto kuusen alkuperästä on kuluttajalle tärkeää”, toteaa Ruuska.

Valtaosa suomalaisista joulukuusista tulee pienviljelmiltä. Joulupuita kasvatetaan pääasiassa pelloilla ja osaksi taimikon seassa metsässä. Monelle joulupuuviljelijälle joulupuiden kasvatus onkin sivutoimeentulon lähde maanviljelyn tai metsätalouden ohella. ”Suomalaisilla joulupuuviljelmillä on hyvä potentiaali kasvuun, mutta se vaatii alan organisoitumista sekä yhtenäisiä käytäntöjä.” korostaa Ruuska.

Suomessa joulupuiden kasvatus on pitkälti luonnonmukaista. Lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti minimiperiaatteen mukaisesti: ”Suomessa käytetään ainoastaan Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita ja vain poikkeustapauksissa. Esimerkiksi Etelä-Suomessa kasvinsuojeluaineita käytetään tapauskohtaisesti kuusenneulaspistiäisen torjuntaan, jolla ehkäistään toukkien aiheuttamaa neulasten syömistä.” kertoo Ruuska. Viljelijältä vaaditaan kasvinsuojeluaineiden käyttökirjanpito sekä kasvinsuojelututkinto. ”Kuusen kasvua tyrehdyttävää kasvuhormonia, hormonaalisia aineita tai homeensuoja-aineita ei Suomessa käytetä, mikä on yleisempää ulkomailla.” täsmentää Ruuska.

Parhaillaan PEFC-metsäsertifiointivaatimuksia päivittävässä standardityöryhmässä keskustellaan joulupuuviljelmien ottamista osaksi standardia. Ruuska näkee joulupuuviljelmien standardisoinnin merkittäväksi askeleeksi joulupuumarkkinoille: ”PEFC-standardiin lukeutuminen mahdollistaisi pienviljelijöiden siirtymistä laadunvalvonnan piiriin, jolloin viljelyn laatuvaatimuksia todennetaan PEFC-metsäsertifiointikriteerien mukaisesti kolmannen osapuolen, sertifiointiyrityksen toimesta.” Joulukuusen alkuperästä kiinnostunut kuluttaja kiittää!

Group 12 Created with Sketch.