Ministerit painottivat PEFC:n merkitystä kestävälle metsätaloudelle

16.11.2017

Ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa järjestettävän PEFC:n kansainvälisen yleiskokouksen (15.11.) avasi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Ministeri korosti metsien ja niiden monien käyttötarkoitusten merkitystä. Monikäytön ja jokamiehenoikeuksien puitteissa metsät tulevat tutuiksi kaikille suomalaisille. PEFC on laajentunut 20 vuodessa maailmanlaajuiseksi järjestelmäksi. Ministeri Leppä onnitteli PEFC:tä kehityksestä ja muistutti kestävän metsätalouden kasvavasta globaalista merkityksestä.

Kongon tasavallan ministeri (Minister of Forestry, Sustainable Development and Environment) Rosalie Matondo puhui yleiskokouksen avajaisissa luonnon monimuotoisuuden suojelusta, kestävän metsätalouden edistämisestä ja puun merkityksestä Kongon taloudessa. Kongossa sijaitsee merkittävä osa keskisen Afrikan ainutlaatuisista sademetsistä. Kongon PAFC-organisaatio hyväksyttiin kansainvälisen PEFC:n jäseneksi aiemmin tänä vuonna.

Riikka Joukio jatkaa PEFC:n kansainvälisessä johtokunnassa

Yleiskokous on PEFC-järjestön korkein päätöksentekoelin. Metsä Groupin kestävän kehityksen ja edunvalvonnan johtaja Riikka Joukio valittiin kansainvälisen johtokunnan jäseneksi toiselle kolmevuotiskaudelle. Esa Härmälä valittiin jäseneksi johtokunnan ensi vuoden ehdokkuuksia valmistelevaan kolmihenkiseen nimityskomiteaan.

Helsingin kokouksessa kansainvälisiksi sidosryhmäjäseniksi hyväksyttiin European Panel Federation, metsäteollisuusyritys Arauco ja European Pulp Industry Sector Association, AISBL. PEFC:n jäsenkunta koostuu 49 maan kansallisista organisaatioista, 28 kansainvälisestä sidosryhmäjäsenestä ja 5 muusta jäsenorganisaatiosta.

Esillä suomalainen metsäosaaminen ja metsäsertifiointi

PEFC-viikko jatkuu sidosryhmätilaisuudella (16.-17.11), jossa kotimaiset ja kansainväliset alustukset, työpajat ja vierailu Keski-Suomeen tarjoavat näkökulmia teknologioiden mahdollisuuksiin kestävän metsätalouden nykyisissä ja tulevissa tarpeissa.

Kokoushotellilla yleiskokousviikon vieraat tutustuvat metsien monikäytön – kuten luonnontuotteiden ja metsien virkistyskäytön – parissa toimivien suomalaisten tahojen toimintaan ja PEFC:n kansainvälisessä luontovalokuvakilpailussa palkittuihin töihin.

Group 12 Created with Sketch.