Millaisena alkuperän seurannan rooli nähdään tulevaisuudessa?

17.2.2021

PEFC Suomi toteutti tammikuussa 2021 CoC-sertifikaatin haltijoille asiakaskyselyn, jossa kartoitettiin jäsenien nykytilannetta ja tulevaisuuden tarpeita alkuperän seurannan näkökulmasta. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, saimme vastauksia vajaa 100 kpl monipuolisesti eri toimialoilta.

Kyselyn keskeisimpiä havaintoja olivat vastuullisuuden vakiintuminen osaksi yrityksen strategiaa ja alkuperän seurannan merkityksen kasvu. Sertifioitua puuta sisältävien tuotteiden kysynnän kehitykseen CoC-sertifikaatin haltijat suhtautuvat hyvin myönteisesti. Kyselyyn vastanneista 72,4 % uskoo puuta sisältävien tuotteiden kysynnän kehityksen kasvavan tulevaisuudessa ja 22,4 % näkee kehityksen pysyvän samalla tasolla.

Group 12 Created with Sketch.