Miksi PEFC?

PEFC edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta

PEFC edistää toiminnallaan kaikkia kestävyyden eri osa-alueita. Ekologinen kestävyys tarkoittaa, että metsälle luonteenomaisten elinympäristöjen ja luontotyyppien säilyminen ja lajien elinmahdollisuudet turvataan. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, että metsässä työskentelevien työehdot ja työkyky, alkuperäiskansojen oikeudet, metsien kulttuuriarvot, metsissä liikkuminen ja lyhytaikainen leiriytyminen sekä marjojen ja sienten keräily turvataan. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa, että toiminta on kannattavaa kaikille tuotantoketjussa mukana oleville tahoille.

Esimerkkejä ekologisesta-, sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä PEFC:n toiminnassa

Group 12 Created with Sketch.