Michael Berger nimitetty PEFC Internationalin pääsihteeriksi 

16.6.2022

PEFC:n hallitus on nimittänyt Michael Bergerin PEFC:n uudeksi pääsihteeriksi 1. kesäkuuta alkaen. Metsätieteiden tohtori Michael Berger on työskennellyt eri tehtävissä PEFC:llä vuodesta 2011, viimeksi vt. pääsihteerinä. Hänellä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus ympäristö- ja laadunhallinnasta, kestävän toimitusketjun kehittämisestä ja hallintajärjestelmistä. Lisäksi hän on työskennellyt liikkeenjohdon konsulttina eri aloilla ja luennoinut yritysten sosiaalisesta vastuusta Münchenin teknillisessä yliopistossa. 

”Metsiin kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia. Puun tarve kasvaa, mutta samalla metsät ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta ja biologisen monimuotoisuuden ylläpitäjiä. Haasteemme on täyttää ja ylittää yhteiskunnan muuttuvat metsiä koskevat odotukset. Vahvistamme valmiuksiamme ja yhteistyötämme jäsenten ja kumppaneiden kanssa pystyäksemme osoittamaan sertifioinnin myönteisiä vaikutuksia metsiin, ihmisiin ja paikalliseen talouteen matkallamme kohti vähähiilistä taloutta”, Michael Berger kertoo.

Lue lisää aiheesta

 

Group 12 Created with Sketch.