Metsävaratietojen kehittyminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia kestävyyden edistämiseen

3.2.2020

Metsäsertifiointi edellyttää tietoa metsävaroista ja niissä tapahtuvista muutoksista. Suomen Metsäkeskuksen kehittämisasiantuntija Harri Hytönen esitteli PEFC-standardityöryhmän kokouksessa  metsistä kerättävän tarkastustiedon kehittymisnäkymiä. Tarkentuva paikkatieto tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös metsäsertifioinnin vaatimusten todentamiseen.

 

Kehittämisasiantuntija Harri Hytönen, Suomen Metsäkeskus

Kattavuus ja ajantasaisuus lisääntyvät

Suomen Metsäkeskuksen metsään.fi ‑verkkopalvelu tarjoaa metsänomistajalle laajasti mm. puustoa, ja luonnon monimuotoisuudesta koskevia tietoja. Palvelun metsävaratiedot kattavat jo 90 % yksityismetsien pinta-alasta. Lähi vuosina yksityismetsät saadaan palvelun piiriin kattavasti.

Kaukokartoituksella kerättäviä metsävaratietoja pidetään ajantasaisina puuston kasvua koskevalla laskennalla ja toteutettujen toimenpiteiden tietojen pohjalta. Nykyisen 10 vuoden kierron sijasta tulevaisuudessa uusi kaukokartoitusaineisto saadaan suurimmassa osassa maata käyttöön kuuden vuoden välein, mikä lisää tiedon ajantasaisuutta.

Käytön mahdollisuudet monipuolistuvat

Uudistushakkuiden toteutus pystytään toteamaan vertaamalla satelliitin eri ajankohtina ottamia kuvia toisiinsa. Näin saadaan tietoa hakkuiden toteutuksesta metsänkäyttöilmoituksen tietoihin verrattuna ja metsälain mukaisiin arvokkaisiin elinympäristöihin rajautuvista hakkuista.

PEFC-sertifioinnissa kestävyyttä koskevien vaatimusten noudattamiseen sitoutuvat metsänomistajien lisäksi myös metsätalouden ja puunkorjuun palveluita metsiin tarjoavat yritykset ja yrittäjät. Metsänomistaja voi tarjota metsävaratietonsa palveluiden tarjoajien käyttöön.

Osa metsään.fi ‑palvelun tiedoista on avoimesti kaikkien käytettävissä, mikä luo mahdollisuuksia metsäpalveluiden kehittämiselle. Viime vuosina on saatu hyviä kokemuksia dronen käytöstä yhä tarkemman paikkaan sidotun maastotiedon keräämiseksi. Jo nyt saavutettu muutaman senttimetrin tarkkuus tarjoaa mahdollisuuksia kerätä aineistoja mm. vesakoitumisesta, ajourista, vesistöjen suojakaistoista ja säästöpuista.

Säästöpuuryhmä ja maapuita dronekuvalta. Kuva: H. Hytönen


 

Group 12 Created with Sketch.