Metsätalouden kestävyyttä turvataan monin keinoin

16.2.2017

PEFC vaikuttaa laajasti yhteiskunnassa

PEFC-metsäsertifiointi on laaja-alaisesti vaikuttava keino metsien käytön ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden varmistamiseksi. Vuoden alussa PEFC-sertifioituja metsiä on Suomessa 16,5 miljoonaa hehtaaria. Määrä on samalla tasolla kuin viime vuonna. Kestävän kehityksen tavoitteet muodostavat pohjan PEFC Suomen toiminnalle kestävyyden edistämiseksi koko yhteiskunnassa.

Tietoja Suomessa myönnetyistä PEFC-metsäsertifikaateista ja niiden kattavuudesta löydät täältä. Tutustu PEFC Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen täällä.

Juhlavuoden kampanjalla uusia suojelualueita

Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja on käynnissä. Tavoitteena on, että jokaisessa maakunnassa maanomistajat perustaisivat yksityisiä luonnonsuojelualueita vähintään sadan hehtaarin verran. Näin maanomistajien aloitteesta ja korvauksetta muodostuisi 1800 hehtaaria pysyvästi suojeltuja alueita. Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten osallistujien suojelualueita vastaavan pinta-alan, kuitenkin enintään tavoitetta vastaavan hehtaarimäärän.

Luontolahjani satavuotiaalle on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. ”Suomalaisista metsistä yli 80 prosenttia on PEFC-sertifioitu, mikä luo erinomaiset mahdollisuudet metsäluonnon huomioon ottavalle taloudelliselle toiminnalle ja metsien virkistyskäytölle”, toteaa PEFC Suomen pääsihteeri Auvo Kaivola. ”Mutta suojelualueilla on erityinen rooli luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. PEFC Suomi uskookin yhdessä muiden maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen pyöreän pöydän sidosryhmäfoorumiin osallistuvien kanssa, että kampanja saavuttaa tavoitteensa”.

Lisätietoja Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjasta

Monimetsä-hankkeella luonnonhoidon keinoja käytäntöön

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Monimetsä-hankkeessa luodaan työkaluja luonnonhoitoon ja viedään jo olemassa olevia keinoja entistä tiiviimmin osaksi jokapäiväistä työtä metsässä. Hankkeen kehittämiskokeiluilla varmistetaan, että lupaaviksi arvioidut talousmetsien luonnonhoitoa monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden huomioon ottamisen keinot on vietävissä käytäntöön laajassa mittakaavassa. Nyt esillä olevat maanomistajien neuvonnan, luonnonhoidon paikkatiedon ja luonnonhoidon monipuolistamisen keinot muotoutuivat eri puolilla maata metsäalan toimijoille järjestettyjen työpajojen pohjalta.

Lisätietoja Monimetsä-hankkeesta

Group 12 Created with Sketch.