Ryhmäsertifiointi

Ryhmäsertifiointi tuo kaikille metsänomistajille mahdollisuuden metsäsertifiointiin

Alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistuminen on metsänomistajalle vaivaton ja kustannustehokas keino liittyä sertifioinnin piiriin. Ryhmäsertifiointi säästää sertifikaatin hakemisen ja ylläpitämisen kustannuksia. Ryhmäsertifiointiin osallistuminen on metsänomistajalle vapaaehtoista ja se tarjoaa metsänomistajille tilan pinta-alasta riippumatta tasavertaisen mahdollisuuden osallistua PEFC-metsäsertifiointiin.

Alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin hakeminen

Metsänomistaja voi liittyä alueellisen PEFC-ryhmäsertifiointiin metsänhoitoyhdityksen jäsenyyden kautta tai metsäsertifikaatin haltijalle tehtävän ilmoittautumisen perusteella. Alueellisten ryhmäsertifikaattien piirissä on yksityismetsänomistajien metsätilojen lisäksi myös mm. kuntien, seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja valtion omistamia metsiä.

PEFC-ryhmäsertifikaattien hakijana ja haltijana toimii Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY). Metsäsertifikaatti myönnetään hakijalle, kun sertifiointiyritys on tarkastanut, että metsänhoito täyttää sertifioinnin asettamat vaatimukset. Kestävän Metsätalouden Yhdistys huolehtii PEFC-standardien noudattamisesta ja edustaa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistuneita sertifiointiprosessissa. Yhdistys ylläpitää rekisteriä alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistuneista ja antaa tietoa sekä opastaa PEFC-sertifiointiin liittyvissä kysymyksissä. Alueellisen ryhmäsertifioinnin ulkopuolelle siirtymisestä metsänomistaja ilmoittaa metsänhoitoyhdistykselle tai metsäsertifikaatin haltijalle. Mikäli metsänomistaja haluaa hankkia metsilleen oman sertifikaatin, hän voi olla suoraan yhteydessä sertifiointiyritykseen.

Ilmoittautumislomakkeen alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistumisesta löydät täältä. Lisätietoa alueellisesta PEFC-ryhmäsertifioinnista Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n sivuilta.

Alueellisen ryhmäsertifioinnin hakemista ja siihen osallistumista koskevat käytännöt on kuvattu PEFC FI 1001:2014 -standardissa.

Yritysten ja yrittäjien ilmoittautuminen PEFC-sertifiointiin

PEFC-metsiin palveluita tarjoavien yritysten ja yrittäjien tulee ilmoittautua ryhmäsertifiointiin. Ilmoittautuminen kattaa koko maan, joten ilmoittautunut yritys/yrittäjä voi tarjota palveluitaan PEFC-metsiin missä päin maata tahansa.

Ilmoittautumiselle on kaksi tapaa. Yritykset ja yrittäjät ilmoittautuvat tietojen ilmoittajiksi hyväksyttyjen metsätalouden piiriin kuuluvien työalojen yrittäjäjärjestöjen jäsenyyden kautta tai ilmoittautumalla alueellisia PEFC-ryhmäsertifikaatteja hallinnoivalle Kestävän Metsätalouden Yhdistykselle.

Ilmoittautumistietojen toimittajia ovat:

Tietoa ja ilmottautuminen PEFC-ryhmäsertifiointiin yrittäjänä/yrityksenä tästä.

PEFC-yrittäjärekisteristä saa selville, onko yritys tai yrittäjä kirjattu PEFC-sertifiointiin osallistuvaksi.

Alueelliset PEFC-ryhmäsertifikaatitSuomen kartta PEFC-ryhmäsertifiointialuiesta

Tällä hetkellä Suomessa on voimassa kolme alueellista PEFC-ryhmäsertifikaattia ja kaksi yrityskohtaista metsäsertifikaattia. Tietoja Suomessa myönnetyistä PEFC-ryhmäsertifikaateista ja niiden kattavuudesta löydät täältä (in English).

Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue
Uusimaa (1), Varsinais-Suomi (2), Satakunta (4), Kanta-Häme (5), Pirkanmaa (6), Päijät-Häme (7), Keski-Suomi (13), Etelä-Pohjanmaa (14), Pohjanmaa (15), Keski-Pohjanmaa (16), Ahvenanmaa (21)

Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue:
Kymenlaakso (8), Etelä-Karjala (9), Etelä-Savo (10), Pohjois-Savo (11), Pohjois-Karjala (12)

Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue:
Pohjois-Pohjanmaa (17), Kainuu (18), Lappi (19)

Alueellisten ryhmäsertifikaattien auditointitiivistelmät 2022

Alueellisten ryhmäsertifikaattien auditointitiivistelmät 2021

Alueellisten ryhmäsertifikaattien auditointitiivistelmät 2020

Alueellisten ryhmäsertifikaattien auditointitiivistelmät 2015-2019

Eteläinen PEFC-ryhmäsertifiointialue 2016, 2017, 2018| Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue 2016, 2017, 2018, 2019| Kaakkoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue 2016, 2017, 2018.| Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue 2016, 2017, 2018, 2019. | Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue 2016, 2017, 2018, 2019.

Rannikko ja Ahvenanmaa  2015 | Lounais-Suomi 2015 | Häme-Uusimaa 2015 | Kaakkois-Suomi 2015 | Pirkanmaa 2015 | Etelä-Savo 2015 | Etelä-Pohjanmaa 2015 | Keski-Suomi 2015 | Pohjois-Savo 2015 | Pohjois-Karjala 2015 | Kainuu 2015 | Pohjois-Pohjanmaa 2015 | Lappi 2015

Muut PEFC-metsäsertifikaatit

Group 12 Created with Sketch.