Ryhmäsertifiointi

Metsäsertifiointi on metsänomistajakohtaista tai ryhmäsertifiointia

Metsäsertifikaatin hakijalle – oli sitten kyseessä yksittäinen sertifikaatti tai ryhmäsertifikaatti – myönnetään sertifikaatti, kun sertifiointiyritys on tarkastanut, että metsänhoito täyttää sertifioinnin asettamat vaatimukset. Metsäsertifikaatin hakeminen ja ryhmäsertifiointiin osallistuminen on metsänomistajalle vapaaehtoista.

Ryhmäsertifiointi tuo kaikille metsänomistajille mahdollisuuden sertifiointiin

Verrattuna metsänomistajakohtaiseen sertifiointiin ryhmäsertifiointi säästää sertifikaatin hakemisen ja ylläpitämisen kustannuksia. Ryhmäsertifiointi tarjoaa myös pienten metsätilojen omistajille realistiset mahdollisuudet saada metsänsä sertifioinnin piiriin.

Ryhmäsertifiointi sopii hyvin Suomeen, jossa melkein kaksi kolmasosaa talousmetsien pinta-alasta on yksityisten kansalaisten ja perheiden omistuksessa. Yksittäisten metsätilojen koko on pieni, keskimäärin 30 hehtaaria ja perhemetsänomistajia on paljon, laskutavasta riippuen jopa viidesosa kansalaisista.

Ilman ryhmäsertifiointia pienten tilojen sertifiointi olisi kallista ja tehotonta

Ryhmäsertifiointi tarjoaa metsänomistajille tilan pinta-alasta riippumatta tasavertaisen mahdollisuuden osallistua sertifiointiin. Kun ryhmäsertifioinnilla katetaan laajoja alueita, myös metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja metsien monipuolinen käyttö varmistuvat paremmin kuin yksittäisten, pienten tilojen erillisessä sertifioinnissa.

Alueellisessa ryhmäsertifioinnissa Suomessa metsänomistajien lisäksi sertifioituihin metsiin palveluita tarjoavat yritykset ja yrittäjät ilmoittautuvat metsäsertifikaatin haltijalle. Näin varmistetaan, että metsäsertifioinnin vaatimukset toteutuvat myös silloin, kun metsänomistaja ei suunnittele ja toteuta metsätalouden toimenpiteitä itse, vaan toteuttaa työt ostopalveluilla.

Metsäsertifikaatin hakeminen

Ryhmäsertifikaatin hakijana voi toimia metsänomistajien organisaatio tai esim. metsänhoidon ja puunhankinnan palveluita tarjoava yritys. Ryhmäsertifikaatin hakija edustaa metsänomistajia sertifikaatin hakemista ja ylläpitämistä koskevissa asioissa. Mikäli metsänomistaja haluaa hankkia metsilleen oman sertifikaatin, hän on suoraan yhteydessä sertifiointiyritykseen.

Alueellisen ryhmäsertifioinnin hakemista ja siihen osallistumista koskevat käytännöt on kuvattu PEFC FI 1001:2014 -standardissa. Alueellisessa ryhmäsertifioinnissa metsänomistajat ovat mukana metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden kautta tai metsäsertifikaatin haltijalle tehtävän ilmoittautumisen perusteella. Alueellisten ryhmäsertifikaattien piirissä on yksityisten henkilöiden ja perheiden metsien lisäksi myös mm. kuntien, seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja valtion omistamia metsiä. Alueellisen ryhmäsertifioinnin ulkopuolelle siirtymisestä metsänomistaja ilmoittaa metsänhoitoyhdistykselle tai metsäsertifikaatin haltijalle. Ilmoittautumislomakkeen alueelliseen ryhmäsertifiointiin osallistumisesta löydät täältä.

Tällä hetkellä Suomessa on voimassa viisi alueellista PEFC-ryhmäsertifikaattia ja kaksi yrityskohtaista metsäsertifikaattia. Tietoja Suomessa myönnetyistä PEFC-metsäsertifikaateista ja niiden kattavuudesta löydät täältä (englanniksi). Tietoja PEFC-metsäsertifikaateista löydät myös sivun lopusta.

Alueelliset ryhmäsertifikaatit ja auditointitiivistelmät

Alueellisten ryhmäsertifikaattien auditointitiivistelmät 2015-2017

Eteläinen PEFC-ryhmäsertifiointialue 2016, 2017| Läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue 2016, 2017 | Kaakkoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue 2016, 2017 | Itäinen PEFC-ryhmäsertifiointialue 2016, 2017 | Pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue 2016, 2017

Rannikko ja Ahvenanmaa  2015 | Lounais-Suomi 2015 | Häme-Uusimaa 2015 | Kaakkois-Suomi 2015 | Pirkanmaa 2015 | Etelä-Savo 2015 | Etelä-Pohjanmaa 2015 | Keski-Suomi 2015 | Pohjois-Savo 2015 | Pohjois-Karjala 2015 | Kainuu 2015 | Pohjois-Pohjanmaa 2015 | Lappi 2015

Muut kuin alueelliset PEFC-metsäsertifikaatit

Group 12 Created with Sketch.