Merkin käyttö

PEFC-merkki on osoitus sertifioinnista

PEFC-tuotemerkintä on osoitus pitkästä ketjusta systemaattista työtä tuotteen loppukäyttäjän ja kuluttajan oikeuksien turvaamiseksi. Sertifioinnin voi tunnistaa tuotteessa tai pakkauksessa PEFC-merkistä. Tuotteita valmistava yritys voi saada merkin käyttöoikeuden, kun yrityksen toiminta on sertifioitu ja tuotanto alkuperäseurannan piirissä.

Suomessa PEFC-merkin käyttöoikeudet myöntää PEFC Suomi. Merkin käyttöoikeuden voivat hakemuksesta saada puutavaraa ostavat ja korjaavat sekä tuotteita jalostavat tai markkinoivat yritykset, joilla on sertifiointiyrityksen myöntämä puun alkuperän seurannan sertifikaatti. Merkin käyttöoikeus voidaan hakemuksesta myöntää myös sellaisille PEFC:tä tukeville tahoille, jotka eivät ole suoraan osana puutuotteiden tuotantoketjua. Muun muassa metsätalouden edistämis- ja neuvontaorganisaatiot, tai PEFC-tuotteita myyvät kaupat voivat omassa viestinnässään kertoa PEFC-merkillä kestävän metsätalouden edistämisestä.

PEFC-lipukkeen sisältämät tiedot

PEFC-lipukkeen sisältämä käyttöoikeusnumero kertoo, mille toimijalle käyttöoikeus kuuluu. Lisäksi PEFC-lipukkeessa voi olla elementtejä kertomassa tuotteesta, valmistuksessa käytetystä raaka-aineesta ja PEFC-sertifioinnista. Käyttöoikeuden haltija päättää näiden valinnaisten elementtien käytöstä. PEFC-merkin käyttäjän tulee noudattaa merkin käyttöä koskevia sääntöjä.

Lisätietoja  PEFC-merkin käytöstä, värivaihtoehdoista ja vaihtoehtoisten tekstien tuottamisesta löytyy täältä.

merkkiPEFC-lipukkeen tulee sen sisältää seuraavat osat:

 1. PEFC-merkki, joka koostuu kahdesta ympyrän sisällä olevasta puusta ja kirjaimista ”PEFC”.
 2. ™-merkin osoittamassa tekijänoikeuksien suojaavan PEFC-merkkiä.
 3. Kirjain- ja numerosarja, joka yksilöi PEFC-merkin käyttöoikeuden haltijan. *)

Edellä mainittujen osien lisäksi PEFC-lipukkeeseen voidaan sisällyttää seuravia valinnaisia elementtejä:

 1. PEFC-sertifioidun raaka-aineen osuus. PEFC-merkkiä voidaan käyttää tuotteissa vain, jos alkuperän seuranta on osoittanut PEFC-sertifioidun raaka-aineen osuudeksi vähintään 70 %.
 2. Lipukkeen nimi on joko PEFC-sertifioitu tai PEFC-kierrätetty.
 3. PEFC-väittämät. PEFC-merkityn tuotteen raaka-aineesta (on-product) ja PEFC-sertifioinnista (off-product) kertovat PEFC-väittämät löydät suomeksi ja englanniksi täältä. Väittämät ovat saatavilla myös muina kielivaihtoehtoina.
 4. PEFC:n kotisivun osoite. Suomessa joko www.pefc.fi tai www.pefc.org.

Myös PEFC-lipukkeen ympäröivä kehys on valinnainen elementti.

*) Numerosarjan alkuosa kertoo maan, missä käyttöoikeus on myönnetty. Suomessa myönnettyjen käyttöoikeuksien alkuosa on 02.

Käyttö tuotteissa – On-product käyttö

Kestävästi hoidettujen metsien puusta valmistetun tuotteen tunnistat PEFC-merkistä. PEFC-merkki kertoo, että tuotteeseen on käytetty PEFC-sertifioitujen metsien puuta. Merkki osoittaa myös, että jokaisella puuta matkan varrella jalostaneella yrityksellä on PEFC:n mukainen puun alkuperän seurantajärjestelmä. Merkin käyttöoikeuden voivat hakemuksesta saada esimerkiksi puutavaraa ostavat, metsästä puuta korjaavat sekä puutuotteita jalostavat ja markkinoivat yritykset.

On-product -käyttö tarkoittaa PEFC-merkin käyttöä kaikissa sellaisissa yhteyksissä, joissa viitataan tiettyyn tuotteeseen tai tuote-erään. Tuotteiden, tuotepakettien, ja -kääreiden lisäksi on-product käyttöä on PEFC-merkin käyttö mm. laskuissa, pakkauslistoissa ja tuotekohtaisissa mainoksissa ja esitteissä.

Käyttö muualla kuin tuotteissa – Off-product käyttö

Off-product -käyttö tarkoittaa PEFC‐merkin käyttöä organisaation viestinnässä, silloin kun merkki ei viittaa PEFC-tuotteeseen tai  tuote-erään, eikä PEFC-sertifioituun materiaaliin. Myös off-product käyttö edellyttää voimassa olevaa PEFC-merkin käyttöoikeutta. PEFC-merkin off-product -käyttöoikeus voidaan hakemuksesta myöntää organisaatioille, jotka haluavat edistää ja tukea kestävää metsänhoitoa.

PEFC-merkin off-product -käyttökohteita on mm.:

 • yrityksen vuosiraportti ja ympäristöraportti
 • yrityksen yleisesitteet ja muut painomateriaalit
 • myymälä- ja messujulisteet, jotka eivät viittaa PEFC-tuotteisiin tai -tuote-eriin
 • internet-sivut
Group 12 Created with Sketch.