Loimu kokoaa yhteen tulevaisuuden tekijät

26.4.2017

PEFC:n jäsenistön vaikuttavuus kasvoi merkittävästi vuoden vaihteessa Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n mukaantulon myötä. Loimu on tulos Luonnontieteiden Akateemisten Liiton, Ympäristöasiantuntijoiden keskusliiton ja Metsänhoitajaliiton yhdistymisestä vuoden 2017 alussa.

Maapallon kestävän tulevaisuuden kannalta Loimun jäsenistö työskentelee avainaloilla, kuten ympäristön tutkimuksen ja suojelun, lääke- ja kemianteollisuuden sekä metsäteollisuuden ja -talouden aloilla. Noin 15 000 jäsenen joukkoon mahtuu niin biologeja, geologeja, kemistejä, metsänhoitajia, fyysikoita kuin matemaatikkojakin. Myös yhteistyö yliopistojen kanssa on vahvaa – opiskelijoita on Loimun jäsenkunnasta viidesosa.

PEFC turvaa metsissä työskentelevien oikeuksia

Neuvottelupäällikkö Jukka Sippola vastaa metsäalan edunvalvonnasta Loimussa. Tällä saralla Loimun alkutaival käynnistyikin vauhdikkaasti aivan uuden työehtosopimuksen neuvottelemisen myötä. Myös PEFC:ssä Sippola toivoo vaikutusmahdollisuuksia erityisesti sosiaalisen kestävyyden sisältöihin, kuten työntekijöiden oikeuksiin ja työsuhdeasioihin.

”Meille Loimussa on tärkeää, että uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä kehitetään kestävällä tavalla. Tähän haluamme vaikuttaa PEFC:n jäsenyyden kautta,” tiivistää Sippola. Aikaisemmin Metsänhoitajaliitossa työskennellyt Sippola on ollut metsäsertifioinnin kanssa tekemisissä pitkään, sillä Loimua edeltänyt Metsänhoitajaliitto on ollut PEFC:n jäsen ’alusta alkaen’.

Työhyvinvointi huomioitava myös metsässä

Kolmen liiton yhdistyminen Loimuksi on synnyttänyt lisää resursseja, mutta kasvattanut myös yhteydenottojen määrää. ”Yhteydenotot eivät koske vain ongelmatilanteita, vaan paljon pyydetään myös neuvontaa esimerkiksi uuteen työpaikkaan siirryttäessä. Pinnalla olevia aiheita ovat myös työhyvinvointiin liittyvät kysymykset, kuten työssä jaksaminen sekä vastuullisesta ja vaativasta työstä syntyvä kuormitus,” Sippola kuvaa.

Metsässä työskentelevien työehtojen ja työkyvyn turvaaminen on osa kestävyyden sosiaalista ulottuvuutta. Nämä huomioidaan PEFC-metsäsertifioinnin kriteereissä – kriteerit edellyttävät esimerkiksi työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja tasa-arvon ylläpitoa sekä työnantajavelvoitteiden ja hyvien käytäntöjen noudattamista.

PEFC Suomen jäsenet

 

Group 12 Created with Sketch.