Kutsu: Metsäala luo tulevaisuutta nuorille

20.6.2017

Hämeenlinna 13.9.2017 klo 9.30–14.30

Suomen 4H-liitto ja PEFC Suomi kutsuvat teidät tutustumaan nuorten metsäkasvatukseen sekä keskustelemaan nuorten metsätietämyksen ja luontosuhteen kehittämisestä.

Tilaisuuden aluksi vierailemme Hämeenlinnan 4H-Metsätiimin organisoimassa 8-luokkalaisten metsäteemapäivässä Ahveniston maastossa. Lounaan jälkeen kartoitamme metsäkasvatuksen hyviä käytänteitä ja keskustelemme metsäalan toimijoiden mahdollisuuksista saavuttaa nuoret tulevaisuudessa nykyistäkin paremmin.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen seminaari@pefc.fi 1.9. mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita, osallistuuko Helsingistä järjestettävään yhteiskuljetukseen. Kuljetuksesta toimitetaan tarkemmat tiedot ilmoittautuneille lähempänä tapahtumaa.

Nuorten tavoittaminen on metsäalan yhteinen asia

Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden metsänomistajia, päätöksentekijöitä, metsäammattilaisia, yrittäjiä ja kuluttajia. Aikuisiän käsitykset metsien käytöstä muotoutuvat usein jo nuoruusvaiheessa. Kertomalla metsien tarjoamista monista mahdollisuuksista luomme nuorille vuosikymmenten päähän kantavia eväitä.

Tervetuloa rakentamaan yhteistä huoneentaulua seuraavista teemoista:
Miten saavutamme nuoret metsää koskevissa asioissa?
Mikä on yhteinen viestimme nuorille?

4H-Metsätiimissä luodaan yhdessä tulevaisuuden toimintaympäristöä

Paikalliset 4H-Metsätiimit kokoavat yhteen metsä- ja luontoalan ammattilaiset, harrastajat sekä opettajat. 4H-Metsätiimien järjestämiin metsäpäiviin osallistuu vuosittain yli 30 000 lasta ja nuorta. Tätä toimintaa Suomen Metsäsäätiö tukee osallistujien linja-autokuljetuksia koskien.

4H-järjestön tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten metsätietämystä, jakaa metsäisiä elämyksiä, herättää kiinnostus luonnonvara-alan ammatteja ja yrittäjyyttä kohtaan. Näin lapsille ja nuorille tarjotaan monipuolinen kuva suomalaisesta metsäluonnosta ja hyvän metsänhoidon tarjoamista mahdollisuuksista.

PEFC kertoo metsien hoidon kestävyydestä

Metsäsertifiointi edistää maailman tärkeimmän ekosysteemin, metsän, ja siitä elävien ihmisten hyvinvointia. Vaatimukset PEFC-sertifioinnissa kohdistuvat mm. metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Noin 85 prosenttia Suomen talouskäytössä olevista metsistä on sertifioitu PEFC-järjestelmän mukaan.

PEFC-metsäsertifioinnin kriteerin 26. ”Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä edistetään” toteuttaminen on osa 4H-Metsätiimien tekemää edistämistyötä.

Ohjelma

9.30 Tutustuminen Hämeenlinnan 4H-Metsätiimin organisoimaan 8-luokkalaisten metsäteemapäivään – maastokelpoiset kengät ja sään mukainen varustus mukaan!

12.00 Lounas

13.00 Keskustelu nuorten metsätietämyksen ja luontosuhteen kehittämisestä

  • Esimerkkejä metsäyhteistyön hyvistä käytänteistä
    – keskustelemassa mm. nuorisojärjestöjen, koulutussektorin ja metsäsertifioinnin edustajia sekä metsäalan käytännön toimijoita
  • Miten saavutamme nuoret metsää koskevissa asioissa?
  • Mikä on yhteinen viestimme nuorille?
  • Verkostoitumisen ja yhteistyön merkitys?
  • Miten toimimme jatkossa?

14.30 Tilaisuuden yhteenveto

Lähtö takaisin Helsinkiin viimeistään 14.45

Tiedoksi omalla kyydillä saapuville: Aloitamme ohjelman kello 9.30 Ahveniston toimintapuiston maisemissa osoitteessa Olympiakatu 18-20, Hämeenlinna. P-paikalla on hyvin parkkitilaa. Nautimme lounaan ja pidämme keskustelutilaisuuden Ammattiopisto Tavastian tiloissa (osoite Jaakonkatu 28).

Tervetuloa!

Auvo Kaivola          Juha Ruuska
PEFC Suomi          Suomen 4H-liitto

     

Group 12 Created with Sketch.