Kunnissa peräänkuulutetaan vastuullisuutta puuhankinnoissa

11.4.2019

Viesti kuntapäättäjiltä: ”Puun vastuullinen alkuperä on syytä huomioida yhä paremmin kuntien rakennustoimen hankinnoissa”

Kunnat ovat sitoutuneita kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä vastuullisten hankintojen edistämiseen. Puun vastuullinen alkuperä on kunnille tärkeää. Tämä selviää kuntapäättäjille osoitetusta Puun vastuullinen alkuperä kuntien päätöksenteossa -kyselystä.

PEFC Suomen selvityksestä ilmenee, että kuntien strategioissa kiinnitetään huomiota yleisesti energiaan ja ilmastonmuutokseen liittyviin aiheisiin sekä usein myös luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseen ja materiaalitehokkuuteen. Yli puolella kunnista (59 %) puurakentamisen edistäminen on kirjattu kuntastrategiaan.

Kuntapäättäjien vastaukset osoittavat korkeaa arvostusta puuhun rakennusmateriaalina ja laaja arvostusta puun tarjoamiin hyötyihin rakentamisessa.

Puurakentamisen päätöksenteossa painottuvat rakennustekniset ja -taloudelliset tavoitteet. Erityisesti puumateriaalin vaikutukset sisäilmaan sekä rakennuksen koko elinkaarta koskeva tarkastelu koettiin erittäin tärkeiksi. Myös pitkän tähtäimen kestävyyden tavoitteet kuten puun uusiutuvuus ja puun vastuullinen alkuperä arvioitiin tärkeiksi tekijöiksi puurakentamisen päätöksenteossa.

Kunnat pyrkivät edistämään vastuullisia ja kestäviä hankintoja

Puun vastuullisesta alkuperästä kertovat merkit ovat yleisesti toivottavia ominaisuuksia tuotteiden kilpailutuksessa. Noin 74 % kyselyyn vastanneista kuntapäättäjistä korostaa, että puun vastuullinen alkuperä ja metsiin liittyvät kestävän kehityksen tavoitteet on syytä ottaa yhä paremmin huomioon kuntien rakennustoimen hankinnoissa.

Vastauksissa arvioitiin yleisesti, että vastuullisuuden ja kestävyyden painoarvo kasvaa hankintojen ohjauksessa ja kestävän kehitysten tavoitteet saavat entistä suuremman roolin kuntien päätöksenteossa.

“On merkittävää, että kyselyyn vastanneista kuntapäättäjistä suuri osa arvioi vastuullisuuden roolin kasvavan puupohjaisten tuotteiden hankinnoissa. Puurakentamisen kasvu tulee korostamaan puun alkuperätiedon merkitystä,” arvioi PEFC Suomen pääsihteeri Auvo Kaivola.

Kyselyssä haastateltiin luottamushenkilöjohtoa yhteensä 74 kunnasta, mikä edustaa noin kolmasosaa Suomen 234:stä yli 3000 asukkaan kunnista. Maan kuudesta suurimmasta kaupungista haastateltiin myös teknisen toimen johtoa. Tutkimuksen otanta määriteltiin kuntakoon perusteella siten, että vastauksia saatiin kaikkien ELY-keskusten alueelta. Kyselyn toteutti Kantar TNS Oy PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry:n toimeksiannosta.

Tutustu tiivistelmään tutkimuksesta

Lisätietoja:

Pääsihteeri Auvo Kaivola,
PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry,
040 076 5437 / auvo.kaivola[at]pefc.fi

Asiakasjohtaja Reijo Pirttijärvi,
Kantar TNS Oy,
040 865 2363 / reijo.pirttijarvi[at]kantar.com

               

Tutkimuksen toteutusta tuki Suomen Metsäsäätiö.

 

Group 12 Created with Sketch.