Yhteiskuntasitoumus

Edistämme kestävyyttä koko yhteiskunnassa

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessaan PEFC Suomi sitoutuu parantamaan yhteiskunnan ja paikallisyhteisöjen sekä luonnonvarojen käytön kestävyyttä lisäämällä PEFC-metsäsertifioinnin vaikuttavuutta. PEFC kytkee kestävän kehityksen tavoitteet toimintaansa ja tarjoaa kestävän metsien hoidon foorumin eri sidosryhmien väliselle vuoropuhelulle. PEFC-tuotteet tarjoavat kuluttajille mahdollisuuksia tehdä kestävyyttä edistäviä valintoja.

Tutustu PEFC Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen täällä.
#sitoumus2050

 

 

Group 12 Created with Sketch.