Kuluttajalle

Metsien merkitys nyt ja tulevaisuudessa

Metsät ovat tärkeä uusiutuva luonnonvara, ja samalla ne muodostavat elinympäristöjä tuhansille eläin- ja kasvilajeille. Metsillä on keskeinen tehtävä ilmastomme säätelyssä, ja lisäksi ne tietenkin tuottavat tarvitsemamme puutavaran ja paperin sekä tarjoavat mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen ja virkistäytymiseen. Maailmassa yli puolentoista miljardin ihmisen toimeentulo riippuu metsästä. Siksi laittomien hakkuiden estäminen ja maailman metsien kestävä hoitaminen on tärkeää. Meistä jokainen voi vaikuttaa metsien tulevaisuuteen omilla päätöksillään.

PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle lukuisia vaatimuksia, jotka kohdistuvat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Riippumattomat tarkastajat valvovat säännöllisesti, että metsiä hoidetaan näiden vaatimusten mukaisesti.

PEFC:n kansainväliset vaatimukset metsänhoidolle sisältävät:

• ekologisesti tärkeiden metsäalueiden suojelun
• luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen
• kiellon luonnonmetsien muuttamisesta plantaaseiksi
• vaarallisten kemikaalien käytön kieltämisen
• geenimuuntelun kieltämisen metsänhoidossa
• työntekijöiden ja alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamisen
• paikallisen työvoiman huomioon ottamisen
• ILO:n (Kansainvälinen työjärjestö) keskeisten yleissopimusten noudattamisen
• vuorovaikutuksen paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien kanssa
• perinteisten maankäyttöoikeuksien ja paikallisten tapojen kunnioittamisen

Vastuullisia puu- ja paperituotteita

Jokainen meistä voi tehdä vastuullisia, ympäristön kannalta hyviä ostopäätöksiä. Uusiutuvasta puuraaka-aineesta ja kierrätettävästä puumateriaalista valmistetut tuotteet tarjoavat usein muita materiaaleja ekologisemman vaihtoehdon. Kestävästi hoidettujen metsien puusta valmistetun tuotteen tunnistat PEFC-merkistä. Merkki osoittaa myös, että jokaisella puuta matkan varrella jalostaneella yrityksellä, on PEFC:n mukainen puun alkuperän seurantajärjestelmä.

PEFC-merkittyinä on tarjolla lukuisa määrä puutuotteita mm. rakennus- ja sisustusmateriaaleja, pakkauksia ja kalusteita. Merkin voi myös löytää yritysten esitteistä, aikakauslehdistä ja tuotekuvastoista.

Group 12 Created with Sketch.