Koulutusta PEFC-metsävaatimusten sisällöstä

20.6.2018

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin auditoinneissa käydään vuosittain sertifiointiyritysten ja metsäorganisaatioiden edustajien välillä keskustelua PEFC-kriteerien toteutumisesta metsätalouden toimenpiteissä. Osassa kriteereitä toiminnan taso on poikennut PEFC-vaatimuksissa edellytetystä. Kyseessä ovat kriteerit, joita koskien tänä keväänä toteutetussa metsätoimihenkilöille suunnatussa PEFC-kyselyssä toivottiin sisältöjen kertaamista ja käytäntöön soveltamista.

Kestävän Metsätalouden Yhdistys (KMY) ja PEFC Suomi järjestävät koulutustilaisuuksien sarjan, jossa tarkastellaan PEFC:n ekologisia kriteereitä, vesistöaiheita ja sosiaalisia velvoitteita. Yhteistyökumppanina koulutuksen toteutuksessa toimii Tapio Oy.

Koulutus toteutetaan elokuussa kolmena verkkokoulutustilaisuutena. Koulutus on suunnattu varsinkin niille toimihenkilöille, jotka toteuttavat PEFC-vaatimuksia työssään tai muuten käyvät keskustelua vaatimusten sisällöstä esimerkiksi metsänomistajien kanssa.

Koulutustilaisuuksien ajankohdat ja aihepiirit

21.8. klo 8.45–10.00 Luontokohteet, kulotus ja metsänkäyttöilmoitukset
23.8. klo 8.45–10.00 Toiminta vesistöjen läheisyydessä
28.8. klo 8.45–10.00 Työnantajavelvoitteet ja sertifiointiin sitoutuminen

Osallistujien enimmäismäärä kussakin tilaisuudessa on 40. Osallistuminen on maksuton. Webinaarit tallennetaan ja toimitetaan KMY:n kotisivulta ladattavaksi.

Ilmoittaudu webinaareihin tästä

Voit osallistua yhteen tai useampaan tilaisuuteen. Ilmoittautuneille toimitetaan myöhemmin osallistumisohjeet.

 

Group 12 Created with Sketch.