Kestävää liiketoimintaa ei voi tehdä omassa kuplassaan

19.11.2020

Maailmaa muuttavat kumppanuudet olivat teemana FIBSin Yritysvastuu nyt! -tapahtumassa 10.11.  

Tapahtumassa jaettiin käytännön esimerkkejä kestävään kehitykseen tähtäävistä yritysten ja muiden toimijoiden välisistä kumppanuuksista, jotka auttavat yrityksiä tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä innovoimaan uusia ratkaisuja. Teeman ajankohtaisuudesta kertoo paljon osallistujamäärä – lähes 400 henkeä – ja myös moninaisuus: mukana oli yritysten lisäksi runsaasti myös muun muassa julkisen sektorin, järjestöjen ja yliopistojen edustajia.
PEFC puheenvuoro Yritysvastuunyt tapahtumassa

PEFC Suomen pääsihteeri Auvo Kaivola kertoi puheenvuorossaan toimitusketjujen pinäkyvyydestä ja alkuperätiedon tärkeydestä vahvojen kumppanuuksien edistämisessä. Jäljitettävillä toimitusketjuilla ja sertifioinnilla turvataan reilu ja tasa-arvoinen toimintaympäristö ja tuetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.  ”Kestävyyden edistäminen on jatkuvaa ja pitkäkestoista työtä, joka edellyttää koko tuotantoketjun mukanaoloa”, tiivisti Auvo Kaivola tapahtumassa.   

Tilaisuuden muissa puheenvuoroissa oli esillä mm.   Kaupan liiton Uusiutuva kauppa 2035-tiekartta, Sitran vastuullisen datan käytön ja jakamisen tietopaketti, Upright Projectin Nettovaikutusmalli, MTK:n ohjelmat ilmaston, luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun osalta sekä Finnpartnershipin Matchmaking-palvelut.

Globaalien haasteiden ratkaisu edellyttää suuria rakenteellisia muutoksia, jotka saavutetaan vain yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyöllä. Ratkaistavat haasteet ovat usein monimutkaisia, ja siksi tarvitaan toimijoita usealta toimialalta. ”Yhdessä pystyy tekemään jotain, joka on enemmän kuin yksin tehtynä”, tiivisti vastuullisuusjohtaja Salla Ahonen Nesteeltä. 

Tapahtuman puheenvuorot ovat katsottavissa myös tallenteena täältä. 

Group 12 Created with Sketch.