Kesko päätti panostaa kestävyyteen – on nyt maailman vastuullisimpien joukossa

28.2.2019

Vuosittain 6000 yrityksen joukosta valitaan sata vastuullisinta Global 100-listalle. Kesko valittiin Davosin talousfoorumissa julkistetulle listalle, mikä tekee Keskosta myös maailman vastuullisimman kaupan alan yrityksen. Yrityksiä arvioidaan muun muassa ympäristö- ja sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallinnon osa-alueilla.

”Vastuullisuus on vahvasti strategiassamme ja sisällytetty kaikkeen tekemiseemme,” toteavat Susanna Huittinen ja Leena Takaveräjä yhteisesti Keskon Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vastuullisuustiimistä. ”Ympäristönäkökulma nousi agendalle jo 80-luvun lopussa, minkä jälkeen vastuullisuusajattelu on laajentunut myös muille kestävyyden osa-alueille,” taustoittaa Takaveräjä.

”Alkuperäkysymykset mietityttävät kuluttajaa. Tällä hetkellä keskustelua käydään erityisesti ruuan alkuperästä, mutta koko ajan enemmän myös muista materiaaleista,”  kertoo Susanna Huittinen (oik.) vieressään Leena Takaveräjä.  

Riippumaton valvonta takaa hyödyt ympäristölle ja liiketoiminnalle

Keskon puu- ja paperilinjaus tähtää siihen, että vuoteen 2025 mennessä kaikki valikoimissa olevat puu- ja paperituotteet ovat kestävää alkuperää. ”Sivuillamme on nähtävissä kuukausittain päivittyvä sertifiointiprosentti, joka kertoo, kuinka paljon sisään ostetusta puutavarasta on PEFC-sertifioitua,” Huittinen kuvaa keinoja tavoitteen täyttymisen seuraamiseen.

Keskon rakentamisen ja talotekniikan puoli on seurannut puun alkuperän PEFC:n vaatimusten mukaisesti jo vuodesta 2013 alkaen. Viime vuonna sertifikaatti laajentui kattamaan suurimman osan K-raudoista, jotka sijaitsevat ympäri Suomen. ”Sertifikaatti on tärkeä esimerkiksi yritysasiakkaille, eivätkä he edes hanki sertifioimatonta puuta, sillä tarjouspyyntöjen vaatimuksissa edellytetään puun vastuullista alkuperää,” kertoo Huittinen. ”PEFC-sertifikaatti on meille kilpailuetu. Kolmannen tahon todentama puun alkuperän seuranta ja sen perusteella myöntämä sertifikaatti tuo todistusvoimaa sille, että asiat ovat kunnossa. Erityinen painoarvo sertifikaatilla on vastuullisessa hankinnassa.”

Mikä oli vastuullista eilen, ei ole sitä enää huomenna

Käsitys siitä, minkä ajatellaan olevan kestävää, elää yhteiskunnallisen tilanteen ja saatavilla olevan tiedon mukaan. ”Meillä on vastuullisuuslinjaukset puun ja paperin lisäksi esimerkiksi soijaa ja palmuöljyä koskien. Päivitimme oman muovilinjauksemme samaan aikaan ympäristöministeriön kansallisen muovitiekartan julkistuksen kanssa. Lisäksi osallistumme aktiivisesti ajankohtaiseen keskusteluun,” kuvaa Takaveräjä reagoimista kestävyyden kysymyksiin.

”Tulevaisuudessa pelkästään vastuullisilla toimintatavoilla ei voi erottua, vaan niiden tulee olla toiminnan lähtökohta. Tämä on myös sukupolvikysymys – erityisesti nuorille vastuullisuus on itsestään selvää ja toimeen kestämättömien toimintatapojen muuttamiseksi ryhdytään herkästi,” Takaveräjä päättää tulevaisuuteen katsoen.

Lisätietoja PEFC-sertifikaatista Keskon sivuilta

Group 12 Created with Sketch.