Käyttäjäryhmät

PEFC-merkin käyttäjäryhmät

PEFC-merkkiä myönnettäessä yksilöidään, mihin seuraavista käyttäjäryhmistä merkin käyttöoikeuden hakija kuuluu:

  • Metsäsertifikaatin haltijat ja ryhmäsertifiointiin osallistuvat metsänomistajat (Käyttäjäryhmä B)

PEFC‐merkin käyttöoikeus koskee käyttöä tuotteissa (on‐product ‐käyttö) ja muualla kuin tuotteissa (off‐product ‐käyttö). Metsäsertifikaattien haltijoille ja metsänomistajille on-product -käyttö koskee PEFC-sertifioitua metsää, mutta PEFC-merkin käyttö sieltä korjatun puun yhteydessä edellyttää alkuperän seurannan sertifikaatin hankkimista.

  • Puun alkuperän seurannan sertifikaatin haltijat (Käyttäjäryhmä C)

PEFC‐merkin käyttöoikeus koskee käyttöä alkuperän seurannan piirissä olevissa tuotteissa (on‐product -käyttö) ja muualla kuin tuotteissa (off‐product -käyttö)

  • Muut organisaatiot (Käyttäjäryhmä D)

Myös muille PEFC:stä kertoville organisaatioille voidaan myöntää PEFC-merkin käyttöoikeus. Merkin käyttöoikeus koskee tällöin käyttöä muualla kuin tuotteissa (off‐product -käyttö), eikä käyttö näin ollen saa viitata PEFC-tuotteisiin tai -tuoteryhmiin.

PEFC-merkin käyttöoikeus haetaan PEFC Suomelta – hakemuslomake on saatavissa täältä.

Suomessa ja eri maissa myönnetyt käyttöoikeudet löydät kansainvälisen PEFC:n tietokannasta.

Group 12 Created with Sketch.