Julkinen kuuleminen: CoC-standardi ja PEFC-merkki

16.5.2019

Kahden päivitettävän PEFC-standardin luonnosversiot ovat nyt auki kommentoinnille. Parhaillaan käynnissä on sekä PEFC:n puun alkuperän seurannan sertifioinnin että PEFC-tavaramerkin vaatimusten päivitys.

Kommentoi ja jätä palautetta online-lomakkeella 9.7. mennessä tästä

Haluatko kuulla, millaisia muutoksia standardeihin ehdotetaan? Ilmoittaudu webinaariin aiheesta joko 29.5., 3.6. tai 3.7.

Ilmoittaudu webinaariin tästä

Tarkistustyön tausta

Alkuperän seurannan sertifioinnin standardi (Chain of Custody) määrittelee vaatimukset, joita puuta jalostavien ja markkinoivien yritysten tulee noudattaa PEFC-sertifikaatin saavuttamiseksi. Alkuperän seuranta varmistaa puun vastuullisen matkan metsästä kaupan hyllylle.

Tavoitteena on kehittää alkuperän seurannan prosessia yhä resurssitehokkaammaksi. Esimerkkinä tästä on mahdollisuus monitoimipistesertifikaatin (multisite) auditoinnin toteuttamiseksi ilman käymistä jokaisessa toimipisteessä. Etäauditointi vähentäisi matkustamisesta syntyviä päästöjä ja kustannuksia.

Käynnissä on myös keskustelu PEFC:n asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän (Due Diligence) laajentamisesta kattamaan nykyistä laajempi kirjo kestävyysaiheita. Vaikutukset kohdistuisivat varsinkin maihin, joissa lainsäädäntö ja sen valvonta ovat heikolla tasolla.

PEFC-tavaramerkkiä, eli logoa ja PEFC-kirjainyhdistelmää, koskevilla päivityksillä pyritään edelleen yhtenäistämään PEFC-merkitsemisen kansainvälisiä käytäntöjä ja vahvistamaan merkin viestiä kuluttajille.

Lisätietoja kansainvälisen PEFC:n kotisivuilta.

Group 12 Created with Sketch.