Jatkoneuvottelut saamelaisten kotiseutualuetta koskevista PEFC-vaatimuksista eivät toteutuneet

20.5.2021

Tiedote 20.5.2021

Laajapohjaisen PEFC-standardityöryhmän laatima tarkistettu metsänhoidon PEFC-kriteeristöversio valmistui tammikuussa. Kriteeristö on ollut standardityöryhmään osallistuneiden organisaatioiden tarkasteltavana. Saamelaiskäräjien hallitus on ilmoittanut, että se ei allekirjoita standardiluonnosta, eikä myöskään ole valmis osallistumaan esitettyihin jatkoneuvotteluihin saamelaiskulttuurin edellytysten turvaamisen sisällyttämisestä standardiin. Standardiluonnos sisältää saamelaisten kotiseutualuetta koskevan kriteerin 32 Saamelaiskäräjien hallituksen marraskuussa 2020 hyväksymässä muodossa.

PEFC-standardityöryhmän puheenjohtaja ja standardien päivitystyön keväällä 2019 käynnistäneen PEFC Suomen edustajat esittivät metsätalouden edustajille ja Saamelaiskäräjille, että yhteisen näkemyksen rakentamista olisi jatkettu osapuolten välisissä saamelaisten kotiseutualuetta koskevissa neuvotteluissa. Osapuolten saavuttama yhteinen ratkaisuesitys standardiprosessin aikana Saamelaiskäräjien esiin nostamiin kysymyksiin olisi toimitettu standardityöryhmälle, joka päättää kriteeristöstandardin lopullisen luonnosversion sisällöstä.

Metsähallituksen ja yksityismetsien edustajat olivat kertoneet olevansa valmiit neuvotteluihin. Saamelaiskäräjät ei kuitenkaan nähnyt jatkoneuvotteluiden käynnistämistä mahdolliseksi.

”Pahoittelemme, että neuvotteluiden jatkamiseen ei ollut riittävää valmiutta”, toteavat PEFC-standardityöryhmän puheenjohtaja Paavo Pelkonen ja PEFC Suomen toiminnanjohtaja Auvo Kaivola. ”Ratkaisun avaimet saamelaisten kotiseudulla ovat Saamelaiskäräjillä ja niillä metsätalouden tahoilla, jotka voivat ottaa tarkistetun PEFC-standardin alueella käyttöön.”

”PEFC-standardityöryhmän työvaliokunnan tehtävänä on valmistella esityksiä kriteeristöstandardin sisällöstä päättävälle standardityöryhmälle”, kertoo puheenjohtaja Pelkonen. ”Työvaliokunta laatii kesäkuussa suunnitelman standardityön loppuunsaattamisesta ja lopullisen kriteeristöversion toimittamisesta PEFC Suomelle.”

Lisätietoja:

PEFC-standardityöryhmä
Paavo Pelkonen, puheenjohtaja
sähköposti: paavo.pelkonen@uef.fi
puhelin: 040 546 3138

PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry
Auvo Kaivola, pääsihteeri
sähköposti: auvo.kaivola@pefc.fi
puhelin: 040 076 5437

Group 12 Created with Sketch.