Jäsenen tervehdys: Metsähallitus

7.5.2019

Miksi olette mukana PEFC:ssä?

PEFC on maailman suurin ja laajimmin käytössä oleva metsäsertifiointijärjestelmä. Sen kansalliset standardit valmistellaan laajapohjaisessa sidosryhmäyhteistyössä, ja se edustaa suomalaista monipuolista metsien käyttöä. Metsähallituksen PEFC-sertifioidut valtion metsät ovat erityisesti monikäyttömetsiä, joissa metsien eri käyttömuodot sovitetaan yhteen puuntuotannon kanssa.

Mitä ajankohtaista organisaatiossanne on meneillään tänä vuonna?

Metsähallitus täyttää 160 vuotta. Tätä juhlistetaan vastuullisuusteemalla, joka sopii mainiosti yhteen PEFC:n vastuullisten metsänkäsittelytapojen kanssa. Vastuullisuuden käsite Metsähallituksessa kattaa eettisen johtamisen, vastuun yhteiskunnasta, ympäristöstä ja ihmisistä, mutta myös perinteisen vastuun metsäluonnosta ja metsien kaikista käyttäjäryhmistä.

Mitä haluaisitte sanoa 20-vuotiaalle PEFC:lle?

PEFC on 20-vuotisen toimintansa aikana lisännyt maailmanlaajuisesti kestävää metsätaloutta ja yhdenmukaistanut kestävyyden käsitettä erilaisissa olosuhteissa. PEFC:n laajeneminen Euroopasta kaikille mantereille osoittaa järjestelmän tarpeellisuuden ja voiman. PEFC-metsän puusta valmistettuja tuotteita käyttäessään kuluttaja tietää, että puu on tuotettu vastuullisesti sekä luonto että ihminen huomioiden.

Päivi Lazarov
Viestintäpäällikkö
Metsähallitus Metsätalous Oy

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta kansainvälisen PEFC-järjestön perustamisesta. Jaa muistosi ja seuraa juhlavuotta sosiaalisessa mediassa tunnisteella #20yearsofcaring. 

Group 12 Created with Sketch.