Huippupisteet PEFC:lle Alankomaiden julkisten hankintojen arvioinnissa

16.9.2020

PEFC  täyttää jatkossakin kaikki Alankomaiden julkisten hankintojen asettamat vaatimukset. TPAC-arviointikomitea (The Dutch Timber Procurement Assessment Committee) antoi korkeimman arvosanan PEFC-järjestelmälle.

TPAC arvioi sertifiointijärjestelmiä Hollannin hallituksen kestävän hankintapolitiikan kriteerien mukaan. Myös sidosryhmillä oli mahdollisuus osallistua arviointiprosessiin online-foorumin kautta. Arvioinnin tulosten pohjalta TPAC on suositellut, että PEFC:lle aiemmin myönnettyä hyväksyntää Alankomaiden hankintapolitiikassa jatketaan.

“TPAC-arviointi on yksi tiukimmista metsäsertifiointijärjestelmien arvioinneista. Tulokset osoittavat PEFC:n positiivisesta kehityksestä ja standardiemme hyvästä laadusta”, kertoo kansainvälisen PEFC Councilin pääsihteeri Ben Gunneberg.

Osana TPAC-arviointia perehdyttiin myös PEFC:n kansallisiin järjestelmiin Indonesiassa, Venäjällä, Gabonissa ja Alankomaissa Kaikissa näistä TPAC-vaatimukset täyttyivät.

“TPAC arvioi kansainvälisen PEFC-järjestelmän asiakirjojen lisäksi myös neljä kansallista PEFC-järjestelmää”, sanoi TPAC:n sihteeri Bernd Slesazeck.

“TPAC arvioi kaikki asiaankuuluvat PEFC Internationalin järjestelmäasiakirjat ja sitten lisäksi neljä kansallista PEFC-järjestelmää osoituksena PEFC: n suorituskyvystä kansallisten järjestelmien arvioijana ja tukijana käytännössä”, sanoi TPAC: n sihteeri Bernd Slesazeck.

“Johtopäätöksemme on, että PEFC täyttää Alankomaiden julkisten hankintojen markkinoita koskevat vaatimukset.“

TPAC-arvio kattoi kestävän metsänhoidon, puun alkuperän osoittamisen sekä sertifiointijärjestelmän kehittämisen, soveltamisen ja hallinnan käytännöt.

“Ilahduttavaa oli se, että TPAC otti täysimääräisesti huomioon viimeisimmät standardiversiomme”, sanoo Ben Gunneberg. “Tulokset lähettävät signaalin markkinoille ja sidosryhmille, että nykyiset PEFC-standardit toimivat hyvin maailmanlaajuisesti.”

“Standardien kehitystyö kuitenkin jatkuu. Kestävä metsänhoito on prosessi, joka kehittyy uuden tiedon myötä.”, Gunneberg painotti. “Me olemme sitoutuneet kehittämään ja edistämään kestävää metsänhoitoa niin maailmanlaajuisesti kuin paikallisesti.”

Group 12 Created with Sketch.