Hanna Antola aloitti hankeassistenttina PEFC Suomella 

16.6.2022

Hanna Antola aloitti kesäkuussa PEFC Suomen hankeassistenttina Oppilaitosyhteistyö metsäsertifiointiosaamisen kehittämiseksi -hankkeessa, jossa toteutetaan avointa ja maksutonta verkko-oppimateriaalia oppilaitosten käyttöön. Hanketta kehitetään yhteistyössä metsäalan sekä kestävyys- ja vastuullisuusaiheiden opetusta järjestävien oppilaitosten kanssa. 

Hanna on aiemmin työskennellyt yläkoulun opettajana sekä puurakennustuotteiden yritysmyynnissä. Koulutukseltaan Hanna on kasvatustieteen maisteri (KM), ja opiskelee tällä hetkellä toista tutkintoaan Helsingin yliopistolla metsätieteellisessä, josta metsäekonomian maisteriopinnot hän viimeistelee ensi vuonna. PEFC Suomella Hanna pääsee yhdistämään kahden tutkinnon osaamisen koulutushankkeen yhteydessä. “Olen todella innostunut päästessäni yhdistämään omat mielenkiinnon kohteeni kasvatuksen ja koulutuksen metsäalan substanssiosaamisen kehittämisessä” hän tiivistää. Vapaa-ajalla Hanna nauttii koiran kanssa ulkoilusta ja metsästyksestä. 

Lue lisää PEFC Suomen Oppilaitosyhteistyö metsäsertifiointiosaamisen kehittämiseksi -hankkeesta  

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi. 

Group 12 Created with Sketch.