Ennätysjoukko päivittämään kestävän metsänhoidon vaatimuksia

5.6.2019

Valtaosaa Suomen metsistä hoidetaan kestävän metsänhoidon määrittävien PEFC-vaatimusten mukaisesti. Määräajoin tarkistettavien vaatimusten päivitystyöhön on ilmoittautunut mukaan yli 60 tahoa yhteiskunnan eri aloilta.

Julkinen kutsu päivitystyöhön julkaistiin keväällä ja saatettiin laajasti tiedoksi eri toimijoille – tervetulleita mukaan ovat kaikki metsien kestävyyttä toiminnassaan edistävät tahot. Määräaikaan mennessä mukaan ilmoittautui yli 60 organisaatiota, jotka tuovat tarkistustyöhön asiantuntemuksensa kestävyyden eri näkökulmista – joukossa on muun muassa metsänomistajien, teollisuuden, kaupan sekä metsien virkistys- ja monikäytön edustajia.

Työryhmän järjestäytymiskokous pidettiin 5. kesäkuuta ja varsinainen työ alkaa syksyllä. Standardityöryhmä tarkistaa Suomessa noudatettavien metsien kestävän hoidon ja käytön PEFC-kriteerien sisällön ja varmistavat, että ne ovat kansainvälisten vaatimusten mukaiset. Standardityöryhmän puheenjohtajana toimii emeritusprofessori Paavo Pelkonen.

Metsien hoidon sisältö määritellään nyt – mukaan ehtii vielä

Metsänhoidon vaatimusten tarkistaminen ja tiedonjako suuren työryhmän kesken vaatii koordinaatiota, tiedonkeruuta ja valmistelua – tästä vastaa ryhmän sihteerinä toimiva Hannes Pasanen, Tapio Palvelut Oy:sta. ”Metsien mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja eri käyttötarpeiden yhteensovittaminen antavat uusia haasteita metsien käytölle”, Pasanen arvioi päivitystarpeita.

”Metsätalouden vaikutuksista on nykyisin saatavilla kattavasti tutkimustietoa, mikä antaa hyvät lähtökohdat kestävän metsänhoidon kehittämiselle. Valtaosa Suomen metsistä on PEFC-sertifioitu – sertifioinnin vaatimusten tarkistamistyöllä edistetään kestävää metsänhoitoa”, kuvailee Pasanen lähtökohtia tarkistustyöhön.

PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsänhoidolle muun muassa metsien monimuotoisuutta turvaavia, metsien terveyttä ja kasvua ylläpitäviä sekä metsien virkistyskäytön tarpeita koskevia vaatimuksia. Nyt Suomessa käytössä olevat PEFC-vaatimukset metsänhoidolle määriteltiin sidosryhmien välisessä laajassa yhteistyössä vuosina 2013-14.

Lisätietoja standardityöstä

 

 

Group 12 Created with Sketch.