Eduardo Royas Briales  PEFC:n johtoon 

19.11.2021

PEFC:n jäsenet valitsivat vuosikokouksessaan kansainvälisen organisaation johtoon Eduardo Royas Brialesin, joka jatkaa puheenjohtajana viisi vuotta toimineen Peter Lathamin työtä. Valencian teknisessä yliopistossa professorina toimiva Royas on työskennellyt aiemmin mm. FAO:n varapääjohtajana ja metsäosaston johtajana. 

PEFC:n johtokuntaan valittiin erovuoroisina olleet Gerald Pfiffinger kansallisten ympäristöjärjestöjen kattojärjestön edustajana Itävallasta, Indonesian metsäsertifiointijärjestelmän edustaja Dradjad Wibowo ja rakennus- ja puualojen ammattijärjestöjen kansainvälisen BWI-liiton Fatimah Mohammed Malesiasta. Uusina jäseninä johtokuntaan valittiin metsäteollisuudessa toimiva Sara El Kadri Brasiliasta ja mm. viestintäalan Time Inc. -yrityksessä ja pakkausalalla kestävyyttä edistävässä GreenGlue-järjestössä toiminut Guy Gleysteen Yhdysvalloista. PEFC:n varapuheenjohtajana toimii Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio.

PEFC toimii linkkinä metsäsektorin ja kestävän kehityksen globaalien kysymysten välillä. Yleiskokous hyväksyi järjestön noin 5,5 miljoonan Sveitsin frangin vuosibudjetin vuodelle 2022. Tulevien vuosien painopisteitä ovat ilmastomuutoksen asettamat haasteet ja riskit metsien terveydentilalle, metsien tarjoamat mahdollisuudet ilmastomuutoksen vastaisessa kamppailussa ja köyhyyden vähentämisessä, metsäkato ja luonnon monimuotoisuus sekä toiminta kansainvälisissä poliittisissa prosesseissa.  

“Viime vuosina metsät ovat olleet keskustelun keskipisteessä maailmanlaajuisesti, erityisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa”, sanoi Rojas Briales puheessaan. “Tämä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden meille PEFC:ssä jakaa asiantuntemustamme keskusteluissa keskeisten sidosryhmien kanssa.” 

Group 12 Created with Sketch.