Auringonvalossa kuusen oksa

Asiakkaiden ympäristötietoisuus vahvassa kasvussa – Case Stark

18.3.2021

STARK Suomi Oy on osa Pohjois-Euroopan suurinta rakennustarvikeyritystä STARK Groupia, joka toimii viidessä maassa. Sen liikevaihto on yli 4 mrd. euroa ja henkilöstöä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa yhteensä noin 10 000.   

”Olemme palvelleet suomalaisia rakentajia ja kuluttajia jo yli 150 vuotta. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme – määrittelemme konsernin vastuullisuuspolitiikassa yhteiset periaatteet, joiden avulla voimme tehokkaasti johtaa, seurata ja edistää tietoisuutta kestävästä kehityksestä STARK-ketjussa.  Vastuullisuus kattaa Starkin tuotteet, toiminnan ja markkinat, sekä ne suorat vaikutukset, jotka liittyvät toimintaamme ja vastuuseemme markkinoilla ja toimintaympäristössä. Esimerkiksi hankinnassa suosimme toimittajia, jotka pystyvät tarjoamaan meille turvallisia, sertifioituja ja ympäristövaikutuksiltaan ja alkuperältään tunnettuja tuotteita”, Stark Suomen vastuullisuudesta vastaava logistiikkajohtaja Kari Wahlman kertoo.  

Stark on mukana Aalto-yliopiston johtamassa Building 2030 –konsortiossa, jonka tehtävänä on kehittää Suomen rakennusalalle visio vuodelle 2030 ja edistää sen toteutumista. Vision avulla halutaan varautua alaan kohdistuviin tulevaisuuden muutoksiin – kuten digitalisaatioon, nopeaan kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen – ja samalla varmistaa, että rakennusalan liiketoiminta on jatkossakin kestävällä pohjalla. Eräs tämän vuoden tutkimushankkeista keskittyy esimerkiksi sisäilmaan vaikuttavien asioiden parempaan ymmärtämiseen. Kuulumme myös rakennusalan yhteistyöverkostoon, Green Building Council Finlandiin. Verkoston tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille kestävän ja laadukkaan elämän. Tämän yhteistyön kautta voimme myös suunnata omaa kehitystoimintaamme”, Kari Wahlman kertoo. 

Starkilla on ollut puun alkuperän seurannan PEFC CoC-sertifikaatti vuodesta 2012. ”Valtaosa myymästämme puusta on sertifioitua ja osuus kasvaa. Rakennusalalla on käynnissä iso muutos kohti ympäristöystävällisempiä toimintatapoja ja seuraamme tarkasti alan kehitystä. Ympäristötietoisuus on vahvassa kasvussa ja asiakkaat osaavat jo vaatia sertifiointia. Pyrimme jatkuvasti kehittämään valikoimaamme sekä palvelu- ja toimintamallejamme rakentavien asiakkaidemme parhaaksi, on kyse sitten logistisista ratkaisuistamme tai valikoimaamme valittavista puu- ja rakennustarvikkeista. Puun käytön lisäämistä rakentamisessa on tukemassa myös ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma. Sen tavoitteena on lisätä puun käyttöä julkisessa rakentamisessa.”, Kari Wahlman kertoo. 

 

Group 12 Created with Sketch.