Lomakkeet

Alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin ilmoittautuminen

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry on alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltija Suomessa. KMY edistää kestävää metsänhoitoa ja metsätaloutta Suomessa sekä kehittää metsäsertifioinnin käyttöä.

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry
Sitratie 7, 00420 Helsinki
Sertifiointiasiamies Aija Tapio
aija.tapio(at)kestavametsa.fi
puh. 040 779 5550
www.kestavametsa.fi

Ilmoittautuminen alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin tehdään Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n verkkosivulla olevilla ilmoittautumislomakeilla:

PEFC-merkin käyttöoikeus:

PEFC-merkin käytön vuosi-ilmoitus:

Sertifiointiyrityksen PEFC-ilmoitusta koskeva hakemus