It’s about taimi -koulukiertue tavoitti lähes 2000 nuorta

16.1.2023

4H:n metsä- ja ilmastoaiheinen koulukiertue It´s about taimi tavoitti lähes 2 000 yhdeksäsluokkalaista syksyn 2022 aikana. Kiertueen tavoitteena oli lieventää nuorten kokemaa ilmastoahdistusta kertomalla metsien roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä. PEFC Suomi toimi kiertueen yhteistyökumppanina jo toisena peräkkäisenä vuotena.

Metsä- ja ilmastoaiheisia etäoppitunteja pidetiin ympäri Suomea yhdeksäsluokkalaisille. Oppituntien aikana nuorille kerrottiin metsien monipuolisesta roolista hiilensidonnan, vastuullisten puupohjaisten materiaalien ja kestävän kehityksen kautta. Erityisesti puun uudet käyttömahdollisuudet yllättivät nuoria. Yli puolet etäoppitunneille osallistuneista koki oppineensa uutta metsien kyvystä toimia hiilinieluna ja lähes puolet kertoi oppineensa uusia asioita siitä, miten uusiutumattomia materiaaleja voitaisiin korjata puupohjaisilla tuotteilla. Myös ilmastonmuutoksesta opittiin uutta; 35 % osallistujista kertoi oppineensa uusia keinoja vaikuttaa itse ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

“Olemme iloisia, että tänäkin vuonna It’s about taimi-kiertue tavoitti laajasti yhdeksäsluokkalaisia kautta Suomen. Ilmastonmuutoksen torjuminen on meidän kaikkien asia, ja metsien monipuolinen rooli siinä korostuu nyt ja tulevaisuudessa. 4H-liiton työ monipuolisen tiedon välittämiseksi nuorille metsien hoidosta ja suojelusta sekä puupohjaisten, uusiutuvien materiaalien käytöstä on ollut esimerkillistä. Olemme erittäin hyvillään kiertueen onnistuneesta toteutuksesta”, kertoo PEFC Suomen projektipäällikkö Jenni Kylmäaho.

It’s about taimi vieraili koulukiertueen aikana lähes 30:lla eri paikkakunnalla kautta Suomen. Oppitunteja kertyi syys-marraskuun aikana yli 90. PEFC Suomi näkyi kampanjassa yhteistyökumppanina esimerkiksi somessa eri 4H-paikallisjärjestöjen päivityksissä. PEFC oli mukana myös 4H:n Instagramissa PEFC-aiheisen kuva-arvoituksen muodossa.

 

It´s about taimi -koulukiertueesta vastaa Suomen 4H-liitto. Koulukiertuetta rahoitti Metsämiesten säätiö ja yhteistyökumppanina toimi PEFC Suomi.

 

Group 12 Created with Sketch.